Hembygdshistoria från Högsjö

Hembygdshistoria från Högsjö

Utansjö med omnejd

Välkommen till min sida om Utansjö med omnejd i Högsjö socken, Ångermanland – lokalhistorisk forskning 1543-2008 där huvudforskningen ligger på Utansjö.

Här lägger jag upp delar av mitt underlagsmaterial över hembygdsforskningen som jag har samlat på mig sedan 2007. Många resor till Landsarkivet och Näringslivsarkiv i Norrland, Härnösand har det blivit och över tiotusen kopior. Lokalhistoria är uppdelad i olika kategorier och lättare att uppdatera med WordPress än tidgare html-format.

Jag började med hembygdsforskning så sent som 2007 när beslutet om brukets nedläggning blev ett faktum. Långt innan gick tankarna på att dokumentera Utansjö och dess grannbyar – Bjäsholmen, Mörtsal, Veda, Vreten, Våltjärn, Åbord och Överskog.

Jag brinner för att levandegöra och lyfta fram vår bygds historia som har fallit glömska.

Lokalhistoria

All lokalhistoria är indelade i olika kategorier som du enkelt kan välja bland. Du hittar dem i den högra kolumnen och i huvudmenyn. Här ser du också hur många sidor som varje kategori innehåller. Övriga sidor är publika och fasta sidor.

Jag kommer att lägga upp fotogalleriet inom kort. Alla bilder måste komprimeras för att inte göra sidorna allt för stora.

Lagfoton för Utansjö AIF kommer att hamna under dess avdelning, likaså klassfoton från Utansjö folkskola.

Syftet med hemsidan är att sprida bygdens historia som lätt faller i glömska. Du får använda innehållet på sidorna om du anger sidan som källa. Det är det enda jag begär.